Ukupna vrijednost projekta ER2=S2 iznosi 472.436,90 EUR, od čega Program sufinansira 401.571,36 EUR, što je 85% ukupne vrijednosti projekta. Partneri na projektu u ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).

Projekt pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava= Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights=Social Satisfaction , skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina -Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Ukupna vrijednost projekta ER2=S2 iznosi 472.436,90 EUR, od čega Program sufinansira 401.571,36 EUR, što je 85% ukupne vrijednosti projekta. Partneri na projektu u ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).

Kick off konferencija projektnih partnera održana je u srijedu, 31. marta 2021.godine u Tešnju (BA), s početkom u 14 sati. Uzimajući u obzir zdravstevno epidemiološke mjere kao i ograničenja u pogledu putovanja i okupljanja, konferencija je organizovana kao događaj hibridnog karaktere, gdje je dio projektnih partnera se uključio putem online videokomunikacijskih platformi, a partneri iz BiH su se okupili u prostorijama Sale Općine Tešanj. Cilj ove konferencije bio je informisati širu javnost o institucijama koje će implementirati ovaj projekat, kao i dati neke činjenice o samom projektu, njegovim ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima.

Nakon davanja izjava za medije od strane predstavnika projektnih partnera, prisutne je pozdravila moderatorica sastanka, koja je ujedno i član projektnog tima ispred Agencije za razvoj općine Tešanj, gđica. Dženita Hopić, koja je najavila Načelnika Općine Tešanj, gosp. Suada Huskića. Nakon uvodnog govora Načelnika, održane su prezentacije institucija svih projektnih partnera, sljedećim redoslijedom: prof. dr. Ismar Alagić, direktor TRA je predstavio put nastanka i sam sadržaj projekta,  gosp. Nurđehan Šahinović, direktor JU Centar 

ZDK je predstavio aktivnosti ove organizacije u implementaciji projekta. Putem video linka na konferenciju su se uključile, gđa. Mirela Posarić, direktorica OŠ Josip Matoš i Dejana Varnica projektna koordinatorica ispred ove institucije. Ispred Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, javila se predsjednica Udruženja, gđa Miluša Žugić. Aktivnosti JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, putem videlinka  je predstavila gđa. Meldina Ugarak. 

Svi projektni partneri su naglasili da im je od velikog značaja i međusobna razmjena najboljih praksi u radu sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608