Globalno tržišta rada, uz brojne prednosti, nameće i potrebu tehnoološkog i kadrovskog usklađivanja proizvodnih procesa u našoj zemlji sa onima u razvijenom svijetu. Dugogodišnje zaostajanje u ovom sektoru pokušava se nadoknaditi kroz niz edukacija koje na području sjeverne BiH provodi Agencija za razvoj u Tešnju obukom za rad sa inžinjerskim softverima kompjuterski podržanog projektovanja i proizvodnje u takozvanim solidworks  i solidcam programima.

Četvrta generacija softvera za kompjuterski podržano projektovanje i proizvodnju uveliko se uvodi u proozvodni proces bosanskohercegovačkih, prije svih izvozno orijentiranih kompanije i nema alternativu.

„Da bismo mogli raditi sa evropskim tržištem i svjetskim tržištem jer sve velike kompanije danas je osnova da se koristi to 3D modeliranje, da postoji ti virtuelni 3D modeli proizvoda prije nego krene sama proizvodnja“, ističe edukator Adi Pandžić.

Među 79 polaznika iz više sredina ZDK i TK su polaznici koji su zaposleni, ali i oni koji, poslije završenog fakulteta, tragaju za poslom s namjerom da se ostvare u BiH.

„Pošto sam vidjela da se u mnogim firmama koristi mašinska obrada i da se koriste programi koje mi nismo imali na fakultetu pa sam htjela to da naučim da bi bila konkurentna na tržištu“, kaže Merima Omić, polaznica edukacije iz Doboj Istoka.

„Zadovoljan sam trenutnim poslom, ovakvim edukacijama i ovo je definitivno primjenjivo ovdje tako da još bolje“, kaže Antonio Labudović, polaznik edukacije iz Usore.

„Softversko rješenje solidcam je živuća stvar. Puno je zastupljena danas u proizvodnji i može se primijenit na nekim realnim stvarima. Nije neki virtualni softver“, kaže edukator Adnan Ćostović.                      

Uz podršku međunarodnih donatora Tešanjska razvojna agencija je opremila kabinete najsavremenijom opremom i učilima.

„Nije naš cilj samo rukovanje tim uređajima, nego je naš cilj da rukovanje tim  uređajima posluži u smislu kreiranja proizvoda jer konkurentnost, u globalnim okvirima odražava se na način, ako vi kreirate neki proizvod koliko brzo i kvalitetno to možete uraditi“, pojašnjava Ismar Alagić, direktor Razvojne agencije u Tešnju.

U nedostatku kvalitetnog profiliranja kadrova u obrazovnom sisitemu nije rijektost da pojedinci ili firme sufinansiraju edukaciju. Razvojna agencija u Tešnju, sa opremom i stručnim kadrom ispunjava uvjete da u budućnosti postane Resursni centar za metalsku industriju u ovom dijelu naše zemlje.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608