Pocetak realizacije aktivnosti “Small wins”

Na temelju
nalaza Situacione analize prof.dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj
općine Tešanj i angažovani konsultant mr Samir Mešić su posjetili firme:
Pobjeda, Saračević, Kalim, Ferretto Group Central Group,  Katić, GMC,
Koala DMT, Medena Commerce, BME, Hemtech, te Centar za podršku preduzetništvu u
Bosanskoj Krupi. Tom prilikom razgovarano je o programu obuke Small wins koji
bi napao najveće slabosti domaćih metaloprerađivačkih firmi sadržane u razvoju
proizvoda, upravljanju rizicima, niskom stepenu marketinga, optimizaciji
proizvodnje i Lean konceptu kroz 10-dnevni program obuke koji bi uključio
najmanje pet firmi. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić, direktora TRA
Agencije:”Instrument podrške small wins potiče razvoj kooperacije među
metaloprerađivačkim firmama i uvrštava Tešanj i TRA Agenciju za razvoj općine
Tešanj kao centar metaloprerađivačkog klastera Bosne i Hercegovine. Stojimo na
stanovištu da se u krugu 150 km oko Tešnja nalazi više od 85%
metaloprerađivačke industrije Bosne i Hercegovine kojoj će biti ponuđene usluge
FAB-LAB projekta i Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti kao jedinice
unutar TRA Agencije”.
 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je
podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno
orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem
jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode
GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga
Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona
eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u
BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu
posjetite: www.eu4business.ba   

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608