U Sklopu projektnih aktivnosti projekta FAB-LAB u petak, 21.05.2021. godine počinje realizacija aktivnosti “SMALL WINS”.

Na temelju rezultata situacione
analize prof.dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj i
angažovani konsultant mr. Samir Mešić su posjetili firme: Pobjeda, Saračević,
Kalim, Ferretto Group Central Group,  Katić, GMC, Koala DMT, Medena
Commerce, BME, Hemtech, te Centar za podršku preduzetništvu u Bosanskoj Krupi.
Tom prilikom razgovarano je o 10-dnevnom programu obuke „Small wins“ koji bi
adresirao najveće slabosti domaćih metaloprerađivačkih firmi sadržanih u
razvoju proizvoda, upravljanju rizicima, niskom stepenu marketinga, optimizaciji
proizvodnje i Lean konceptu.

U procesu 10-dnevnog programa
bit će uključeno 11 polaznika iz 7 kompanija (Medena Commerce, Pobjeda,
SARACEVIC, JET, FGCE, Procassa Fisher, Festa). Sa mladim talentima iz firmi
radit će mentori sa višegodišnjim iskustvom mr. Samir Mešić i prof. dr. Ismar
Alagić. 

Početak realizacije planiran
je za petak 21.05.2021. godine.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u
okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih
sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja
ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO
i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija
sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura.
EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje
podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite:
www.eu4business.ba   

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608