Održana svečana primopredaja dužnosti i prva sjednica Nadzornog odbora u novom sazivu

Svečana primopredaja dužnosti

 

U
prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj održana je svečana primopredaja
dužnosti novoizabranom Nadzornom odboru 
„TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj 
(u daljem
tekstu: Agencija). Mandat prethodno imenovanom Nadzornom odboru je istekao.
Pomenuti Nadzorni odbor je bio u sastavu:

-Alaudin
Brkić

-Fuad Šišić

-Muharem Kruško

Općina
Tešanj kao osnivač Agencije je sprovela proceduru imenovanja novog Nadzornog
odbora, te u skladu sa članom 1. Odluke o potvrđivanju liste najboljih
kandidata za Nadzorni odbor TRA d.o.o, broj: 01-49-2-382-4/21 od 29.04.2021.godine
od strane Općinskog vijeća Tešanj,
Skupština Agencije na svojoj 21. sjednici održanoj 10.05.2021.godine je
donijela Odluku o imenovanju Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj
općine Tešanj u slijedećem sastavu:

-Fuad Šišić

-Hajrudin Alić

-Šerif  Plančić

Zapisnik sa održane svečane primopredaje dužnosti i prve sjednice novog saziva Nadzornog odbora TRA d.o.o možete vidjeti: OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608