Dana 18.05.2021. godine realizovana je veoma važna i tražena obuka za predstavnike lokalnih firmi.

Agencija za razvoj općine Tešanj je 18.05.2021. godine realizovala
trening iz područja „Akademije za izvozne agente“ na temu: „Novi carinski zakon
BiH i odrednice INCOTERMS 2020“. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić,
direktora Agencije za razvoj općine Tešanj:”Akademija za izvozne agente
treba pomoći ljudima koji rade u firmama povezanim sa inostranim tržištem da
ovladaju znanjima i vještinama neophodnim za unapređenje njihovog poslovanja, a
koje nisu dobili tokom svog ranijeg školovanja. Agencija za razvoj općine
Tešanj na ovaj način dodatno promoviše koncept FAB LAB po kome smo postali
prepoznatljivi U Bosni i Hercegovini i šire.“

 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u
okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih
sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja
ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO
i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija
sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura.
EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje
podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite:
www.eu4business.ba   

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608