Pod mentorstvom prof. dr Ismara Alagića, direktora Agencije za razvoj općine Tešanj i mr. Samira Mešića, angažovanog konsultanta kroz projekat FAB-LAB realizuje se aktivnost SMALL-WINS kojom se pruža podrška domaćim firmama organizovanim prema klasterskom obliku organizovanja.

Pod mentorstvom prof. dr Ismara Alagića, direktora
Agencije za razvoj općine Tešanj i mr. Samira Mešića, angažovanog konsultanta
kroz projekat FAB-LAB realizuje se aktivnost SMALL-WINS kojom se pruža podrška
domaćim firmama organizovanim prema klasterskom obliku organizovanja. Od strane
Agencije za razvoj općine Tešanj inicirano je organizovanje metalskog klastera
regije Tešanj u koji je uključeno 7 firmi sa mogućnošću da se pridruže nove
firme i izvan područja općine Tešanj. Na temelju višemjesečnog rada ostvaren je
kontakt sa poznatim dobavljačem iz autoindustrije, firmom Magna Powertrain iz
Austrije, i razgovarano o mogućnostima saradnje u narednom periodu. Nakon
održanog online sastanka naglašen je potencijal za međusobnu saradnju, a u
narednom periodu treba očekivati dalje aktivnosti  na realizaciji iste.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je
podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno
orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem
jačanja ekonomije BiH. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura,a finansiraju ga
Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona
eura. Zajednički ga provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022.
godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u
BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu
posjetite: www.eu4business.ba   

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608