Delegacija TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetila je Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis u Nikšiću, te tom prilikom razmijenila iskustva u radu sa poslovnom zajednicom.

Dana 26.06.2021. godine delegacija TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetila je Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis u Nikšiću, te tom prilikom razmijenila iskustva u radu sa poslovnom zajednicom.  Tom prilikom predstavnici TRA Agencije imali su priliku posjetiti sve tehničko-tehnološke kapacitete koje Tehnopolis posjeduje, te je razgovarano o potencijalnoj saradnji ove dvije ustanove. 

IPC Tehnopolis predstavlja podršku unapređenju nacionalnog inovacionog i preduzetničkog sistema u Crnoj Gori kroz sprovođenje skupa aktivnosti čija realizacija će razviti i unaprijediti inovacione kapacitete i inovacionu infrastrukturu za potrebe ukupnog održivog ekonomskog razvoja Crne Gore.Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608