Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj sa saradnikom posjetio je Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Tešnju.

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj sa saradnikom posjetio je Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Tešnju. 

Tom prilikom održan je radno-konsultativni sastanak između predstavnika ove dvije institucije, sa ciljem boljeg planiranja i realizacije zajednickih aktivnosti na projektu ER2=S2. 
Rukovodioc centra gdja Erna Samardžić predstavila je rad ustanove, uposlenike i tehničke kapacitete kojim Centar raspolaže. 
Za naredni period dogovorene su konkretne aktivnosti na kojima će ove dvije ustanove zajednički učestvovati.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608