Tema sastanka su bile implementacija i status dosadašnjih aktivnosti na projektu, plan aktivnosti za naredni period te organizacija narednog sastanka projektnog tima sa partnerima iz Crne Gore i Hrvatske.

U srijedu, 21.07.2021.godine u prostorijama JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK, održan je sastanak projektnog tima ER2=S2. Sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije za razvoj općine Tešanj , direktor prof. dr. Ismar Alagić i  saradnik Maid Suljaković, dok su ispred JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK prisustvovali direktor Nurdjehan Šahinović, projektni koordinator mr.sci Meldina Ugarak, te pravni službenik Admir Hasić.

Tema sastanka su bile implementacija i status dosadašnjih aktivnosti na projektu, plan aktivnosti za naredni period te organizacija narednog sastanka projektnog tima sa partnerima iz Crne Gore i Hrvatske.

Projektni tim je zaključio da ne postoje značajnije prepreke koje bi mogle utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti te dogovorio da će se naredni sastanak projektnog tima održati u septembru 2021. godine u Zenici.

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu u ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608