Delagacija razvojnog programa Ujeninjenih nacija koju cu sačinjavali gđa. Zana Karkin, koordinatorica Programa izgradnje i osnaživanja Digitalnih inovacionih centara u BiH i g. Kevin Schmidt, međunarodni ekspert posjetili su TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. Goste je primio prof. dr Ismar Alagic, direktor TRA sa saradnicom.

Delagacija razvojnog programa Ujeninjenih nacija koju cu sačinjavali gđa. Zana Karkin, koordinatorica Programa izgradnje i osnaživanja Digitalnih inovacionih centara u BiH i g. Kevin Schmidt, međunarodni ekspert posjetili su 28.07.2021. godine TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. Goste je primio prof. dr Ismar Alagic, direktor TRA sa saradnicima. Prof. dr Ismar Alagić je zahvalio predstavnicima UNDP na uvrštavanju TRA Agencije u projekat Programa izgradnje i osnaživanja inovacionih centara u BiH i razgovarano je o mogućnostima dalje saradnje. Gosti su posjetili Centar za pružanje usluga poslovne izvrsnosti koji djeluje u okviru TRA Agencije i upoznali se sa njegovim uslugama.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608