TRA d.o.o-Agenciju za razvoj općine Tešanj pojsetio je novoizabrani direktor JU Centra za socijalni rad Tešanj, g-din.Sabahudin Omerbašić

TRA d.o.o-Agenciju za razvoj općine Tešanj pojsetio je novoizabrani direktor JU Centra za socijalni rad Tešanj, g-din. Sabahudin Omerbašić. Povod održavanja sastanka je zajednička saradnja ove dvije institucije na polju pripreme i izrade projektnih aplikacija za međunarodne donatore. Domaćin sastanka Prof. dr. Ismar Alagić je naglasio da je TRA Agencija u svom Planu rada  za 2021. godinu, postavila značajan broj ciljeva te da je jedan njih i podrška javnim ustanovama i preduzećima na izradi i pripremi projektnih prijedloga. U skladu sa navedenim, sigurno je da će TRA Agencija u svom budućem radu pružiti, podršku JU Centru za socijalni rad na pripremi i izradi projektnih prijedloga ove ustanove za mađunarodne donatore. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Nadzornog odbora TRA d.o.o, g-din. Šerif Plančić.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608