Dana 29.07.2021. godine prof. dr Ismar Alagić sa saradnicima održao je radno konsultativni sastanak sa g. Ernadom Bedak s ciljem organizacije projektnih aktivnosti.

Dana 29.07.2021. godine prof. dr Ismar Alagić sa saradnicima održao je radno konsultativni sastanak sa g. Ernadom Bedak s ciljem organizacije projektnih aktivnosti. 

Na sastanku su razgovarano o aktivnostima koje slijede na projektu, a sve s ciljem bolje pripreme i organizacije škole plesa za djecu i odrasle PJ Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Tešanj.

Dogovoreni su naredni koraci o kojima ce javnost naknadno biti obavijestena.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608