Dana, 25.10.2021. godine započela je realizacija aktivnosti isporuke i montaže plastenika za 20 korisnika odabranih putem Javnog poziva.

Dana, 25.10.2021. godine započela je realizacija aktivnosti projekta „ER2=S2“  – isporuke i montaže plastenika za 20 korisnika odabranih putem Javnog poziva.

Nakon izvršene analize pristiglih prijava na Javni poziv, te  bodovanja korisnika od strane komisije potpisan je ugovor  sa svih 20 korisnika. 

Predmetnim ugovorom naznačena su prava i obaveze korisnika i implementatora projekta. 

U toku prethodna dva dana (25. i 26. oktobra 2021. godine)  izvršena je montađža  ukupno 11 od 20 planiranih plastenika. 

Predviđeni rok za realizaciju ove aktivnosti je 28.10.2021. godine.

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608