Riječ je o škarastoj platformi i teleskopskoj dizalici koje će doprinijeti realizaciji obuke montera mašinskih konstrukcija u skladu sa najstrožijim i najsavremenijim međunarodnim standardima.

U okviru projekta FAB LAB – Ekonomija zasnovana na inovacijama
koji realizuje TRA Agencija za razvoj op
ćine Tešanj u saradnji sa firmama GMC d.o.o. i Junior eko-termik
d.o.o. a kroz program EU4Business koji finansiraju Europska unija i Vlada SR
Njema
čke nabavljena je
moderna mehanizacija za potrebe rada centra FAB-LAB. Rije
č je o škarastoj platformi i teleskopskoj
dizalici koje
će doprinijeti realizaciji
obuke montera mašinskih konstrukcija u skladu sa najstrožijim i najsavremenijim
me
đunarodnim standardima.

Prof. dr Ismar Alagić-a, projektni
menadžer i direktor TRA Agencije za razvoj op
ćine Tešanj je izjavio:“Navedena oprema je proizvod vodećih svjetskih proizvođača u oblasti proizvodnje mehanizacione opreme za rad na gradilištima
koja ispunjava najstrožije zahtjeve sa aspekta ispunjavanja mjera zaštite na
radu i obezbje
đivanja zdravlja uposlenika
koja
će se koristiti u edukacijske
svrhe obuke montera metalnih mašinskih konstrukcija. Na ovaj na
čin pribavili smo opremu, koja će uz osposobljene i licencirane predavače i trenere, te izrađene priručnike svrstati naš program obuke među najkonkurentnije u cijelom regionu. Posebno sam ponosan na činjenicu da postoji ogromno interesovanje
za ovom vrstom obuke, jer je polaznicima obuke koji je uspješno okon
čaju obezbjeđeno radno mjesto. Svi dosadašnji polaznici obuke koji su je uspješno
savladali tokom 2020. godine su zaposleni, što je doprinijelo tome da projekat FAB-LAB
– Ekonomija zasnovana na inovacijama
uveliko premaši postavljene ciljeve na
po
četku projekta. Posebno sam
ponosan na
činjenicu da podrška koju smo
pružili izvozno-orijentisanim firmama je polu
čila značajan rast
izvoza, pove
ćanje broja zaposlenih, veći broj poslovnih usluga i ojačala kapacitete FAB-LAB centra“.


Ova
aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business
projekta u Bosni i Hercegovini. EU4Business potiče razvoj poduzetništva,
izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s
ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički
provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga
Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona
eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u
BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite:
www.eu4business.ba 

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608