Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i projektni rukovodilac FAB-LAB projekta zajedno sa doc.dr Ladin Gostimirovićem, direktorom Visoke poslovno-tehničke škole iz Doboja potpisao je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Prof.
dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i projektni
rukovodilac FAB-LAB projekta zajedno sa doc.dr Ladin Gostimirovićem, direktorom
Visoke poslovno-tehničke škole iz Doboja potpisao je Sporazum o
poslovno-tehničkoj saradnji. Cilj ovog sporazuma je da se poboljša saradnja
akademske i poslovne zajednice i omogući izrada diplomskih radova studenata
završnih godina u domaćim firmama. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić-a:“Mi
osluškujemo puls tržišta i vidimo da se veliki broj kandidata sa područja naše
općine i bližeg okruženja odlučuje za obrazovanje na VPTŠ u Doboju. Veliki broj
tih kandidata je već zaposlen u firmama sa područja općine Tešanj i mi želimo
da njihovi diplomski radovi budu usmjereni ka rješavanju problema sa kojima se
susreću domaće firme i predstavljaju kvalitativni iskorak u smislu rješavanja
prakričnih problema. Sa direktrorom dr.Gostimirovićem sam razgovorao i o
saradnji na međžunarodnim projektima. Smatramo da ćemo kroz sinergiju i
zajedničko djelovanje povećati našu konkurentnost prema međunarodnim
donatorima, ali i poticati veću konkurentnost, inovativnost, digitaliziranost
domaćih kompanija uz fokus na tehnologije dekarbonizacije. Ovo je samo oškrinut
prozor za buduću saradnju u segmentu tehnološkog razvoja.“ Doc. dr Ladin
Gostimirović, direktor VPTŠ Doboj je istaknuo:“Poznata nam je snaga tešanjske
privrede i kroz saradnju sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj želimo
omogućiti još kvalitetniji način studiranja na našoj akreditovanoj visokoškolskoj
instituciji. S druge strane Doboj je regionalni centar sa dobrom geografskom
pozicijom i blizinom mnogih privrednih centara. Danas smo razgovarali o
saradnji na novim projektima i upoznali se sa tehnološkom opremom svake od
naših dvije institucije. U narednom periodu možemo očekivati nove zajedničke
projekte“.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB
LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i
Hercegovini. EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja
ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1
miliona eura,a zajednički ga finansiraju Evropska unija sa 15 miliona eura i
Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. Zajedno ga provode GIZ, ILO i
UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne
samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Vlada SR Njemačke. Za više
informacija o EU4Business projektu posjetite:
www.eu4business.ba.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608