POSJETA PREDSTAVNIKA RAZVOJENE AGENCIJE ZAVIDOVIĆI

Tešanjsku razvojnu agenciju posjetili su
predstavnici Razvojne agencije iz Zavidovića, na čelu sa novoizabranim
direktorom g-din Ajdinom Polićem. Povod posjete je razmatranje mogućnosti za
uspostavom saradnje ove dvije agencije u narednom periodu. Tokom sastanka
direktori obje Agencije iznijeli su postignute rezultate i planove za naredni
period svojih organizacija. Na sastanku je također, razmotrana mogućnost
zajedničkog nastupa i uspostava partnerstva na budućim projektima ove dvije Agencije.
Prema riječima direktora TRA d.o.o, g-dina Edina Ibrahimovića, naša Agencija će
u narednom periodu sigurno intezivirati saradnju sa Razvojnom agencijom i
Zavidovića, kroz razne zajedničke aktivnosti te kroz uspostavu eventulanih partnerstava
na pripremi i realizaciji budućih, projektnih aplikacija. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608