U sljedećem videu možete vidjeti korisnicu Dnevnog centra Žepče, Ilijana Katić koja je savladala, uz pomoć terapeuta, čitav proces od dizajniranja izgleda suvenira, pripreme materijala i finalnog proizvoda.

Radna terapija je zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog života, koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Radna terapija namijenjena je osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, psihološki, socijalno, kulturno ili kombinacijom navedenog.
U JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK u okviru projekta ER2=S2 nabavljene su CNC mašine za obradu drveta na kojima korisnici, odnosno osobe sa poteškoćama u razvoju i članovi njihovih porodica imaju priliku da savladaju osnovna znanja za izradu suvenira.
Čitav proces se odvija uz podršku radnog terapeuta, a mašine su opremljene dodatnom opremom koja ima funkciju da zaštiti korisnike od povreda.
U sljedećem videu možete vidjeti korisnicu Dnevnog centra Žepče, Ilijana Katić koja je savladala, uz pomoć terapeuta, čitav proces od dizajniranja izgleda suvenira, pripreme materijala i finalnog proizvoda.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608