Dana 16.8.2022. održan je sastanak izmeđju direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i direktora poljoprivredne zadruge “Kapi života”.

Tom prilikom, izvršena je prezentacija javnog poziva EU4Agri koji se bavi povezivanjem naučno-istraživačkih institucija sa partnerima koji okupljaju ili organiziraju poljoprivredne proizvođače.

Takođe, na sastanku su razmatrani izazovi sa kojima se rukovodstvo zadruge suočava i  razgovaralo se o potencijalnoj saradnji u narednom periodu. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608