PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA OPĆINE TEŠANJ ZA PERIOD 2010-2021 GODINE:

GUSTINA NASELJENOSTI;

– RADNO AKTIVNO STANOVNIŠTVO;

– PRIRODNI PRIRAŠTAJ;

– STEPEN ZAPOSLENOSTI;

– STEPEN NEZAPOSLENOSTI;

– NEZAPOSLENI PREMA STEPENU STRUČNOG OBRAZOVANJA;

– PROSJEČNA NETO PLAĆA;

PENZIJE / MIROVINE;

– PROSJEČNE PENZIJE;

– VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA;

– VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA PO STANOVNIKU;

– GDP PO GLAVI STANOVNIKA;

– SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA;

OSNOVNO OBRAZOVANJE;

– SREDNJE OBRAZOVANJE;

– STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA;

– Z D R A V S T V O;

– N I V O R A Z V I J E N O S T I.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608