Ažurirana baza podataka WEB stranice TRA Agencije za razvoj općine Tešanj sadrži sljedeće nove dostupne podatke o:
– privrednim subjektima registrovanim na području općine Tešanj (redni broj, naziv privrednog subjekta, adresa, porezni identifikacioni broj PIB/ID, djelatnost, e-mail/broj telefona, odgovorno lice, datum osnivanja, broj zaposlenih, oblik svojine, pregled finansija za 2021. godinu);
– evidenciji nezaposlenih lica po mjesecima i prema stepenu stručnog obrazovanja za 2020. godinu (januar, mart, april, juni, oktobar), za 2021. godinu (februar, maj, juli, august, septembar, novembar, decembar), za 2022. godinu (mart), broj i trend kretanja broja nezaposlenih na području općine Tešanj za period 2020. – 2021. godine – stručno obrazovanje;
– broju zaposlenih na području općine Tešanj (broj i trend kretanja broja zaposlenih na području općine Tešanj za 2019. – 2021. godinu i prikaz 2010. – 2021. godine);
– obrtima (fizičkim licima): ime i prezime, datum izdavanja, naziv firme, sjedište, adresa;
– statističkim podacima općine Tešanj za period 2010. – 2021. godine (gustina naseljenosti, radno aktivno stanovništvo, prirodni priraštaj, stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, nezaposleni prema stepenu stručnog obrazovanja, prosjećna neto plata, penzije, prosječne penzije, vanjskotrgovinska razmjena, vanjskotrgovinska razmjena po stanovniku, GDP po glavi stanovnika, saobraćajna infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, struktura poslovnih subjekata, zdravstvo, nivo razvijenosti); 
– direktoriju donatora u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu;
– kalendaru sajmova u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608