Dana 13.09.2022., TRA Agencija za razvoj općine Tešanj raspisala je Javni poziv za prijavu korisnika za dodjelu plastenika na projektu ER2=S2 (eng. Equality, Respect, Rights = Social Statisfaction/ bos. Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo)

Sredstva Javnog poziva usmjerit će se na porodice sa djecom i odraslim sa posebnim potrebama/poteškoćama u razvoju. Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju  i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.  

Sve ostale bitne informacije su navedene u Javnom pozivu. Javni poziv ostaje otvoren do 28.09.2022. do 16:00 h. 

Javni poziv, kriteriji za dodjelu plastenika, kao i prijavni obrazac za podnošenje prijava na isti dostupni su u nastavku: 

Akronim projekta “ER2=S2” dolazi od
skraćenica ključnih riječi projekta, a to su: Equality (jednakost), Respect 
(poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Statisfaction (zadovoljstvo). Puni naziv
projekta je Equality, Respect,
Rights = Social Statisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno
zadovoljstvo. 

Partneri
na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH),
Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u
psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s
posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608