Dana 21.09.2022., u okviru događaja: 16. Međunarodni sajam privrede Tešanj – BiH 2022, potpisan je Memorandum o partnerstvu za zapošljavanje u okviru realizacije projekta TECH-LAB sa predstavnicima firmi koje su partneri na projektu.
Predmet Memoranduma o partnerstvu za zapošljavanje je uspostava saradnje između implementatora projekta: TRA doo Agencije za razvoj općine Tešanj i partnera (Općina Tešanj, JU Mješovita srednja škola Tešanj, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Pobjeda dd Tešanj, Koala Paintings doo Tešanj, Hurem Wood Dream doo Tešanj, Saračević doo Tešanj, Junior eko termik doo Tešanj, Process doo Tešanj, Prevent Fad doo Jelah; ES Sthal doo Tešanj, DMT Koala doo Tešanj) u vezi realizacije aktivnosti na projektu TECH-LAB, kao i u vezi zajedničkog djelovanja sa ciljem poboljšanja uslova na tržištu radne snage i smanjenja broja nezaposlenih na području Općine Tešanj i šire regije. 
Memorandum će biti okvirni sporazum na osnovu kojeg će partnerstvo funkcionisati, te na osnovu kojeg će se donjeti pravilnik o radu LPZ-a.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava
za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije
lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska
unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada
(MOR). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608