Dana 24.11.2022. u prostorijama TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj održan je sastanak između direktora TRA d.o.o. gdina Edina Ibrahimovića, direktora Srednje Tehničke Škole Tešanj, gdina Albina Softića i profesora u Srednjoj Tehničkoj Školi, mašinskog inžinjera, gdina Adnana Šujića. 

Tema sastanka je bila upostava saradnje između Srednje Tehničke Škole Tešanj i TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, sa ciljem unaprijeđenja praktične nastave i budućih zajedničkih projekata. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava
za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije
lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska
unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada
(MOR). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608