Projekat “TECH -LAB” finansiran je u okviru Podrške EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II). Krajnji korisnici projekta su nezaposlene osobe, sa posebnim fokusom na mlade nezaposlene osobe, osobe sa srednjom i visokom stručnom spremom. Ukupno trajanje projekta je 21 mjesec. 

Opći cilj (uticaj) projekta je doprinjeti razvoju poduzetništva i integracije nezaposlenih osoba na tržište rada na području Bosne i Hercegovine. Specifični cilj (ishod) projekta je povećan broj zaposlenih i samozaposlenih mladih i žena na području općine Tešanj. 

Očekivani rezultati projekta: kreirani mehanizmi podrške za pokretanje vlastitog biznisa, povećane mogućnosti za stručno usavršavanje i obuku, uspostavljen inovativni sistem komunikacije i informisanja na lokalnom tržištu rada. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 391.735,00 KM, od čega su grant sredstva 306.362,00 KM. 

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj će kao implementator projekta imati najvažniju ulogu u provedbi i koordinaciji svih aktivnosti. Implementator projekta će pratiti izvođenje svih aktivnosti, pratiti dostizanje indikatora i ostvarivanja ciljeva projekta. Odgovornost Implementatora projekta su nabavka opreme neophodne za provođenje obuka, kao i adaptacija co-working prostora u Tešnju. Takođe, Implementator projekta će biti zadužen za angažman vanjskih izvođača programa obuke i treninga, aktivno će učestvovati u kreiranju Akcionog plana zapošljavanja, te pružanju usluga mentorstva za nove start-up poslovne ideje. 

Parnteri na projektu TECH-LAB su: Općina Tešanj, Mješovita srednja škola Tešanj, Zavod za zapošljavanje Ze-Do kantona, Privredni subjekti (9 firmi: Pobjeda dd Tešanj, Koala Paintings doo Tešanj, Hurem Wood Dream doo Tešanj, Saračević doo Tešanj, Junior eko termik doo Tešanj, Process doo Tešanj, Prevent Fad doo Jelah, Es Sthal doo Tešanj, DMT koala doo Tešanj). 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608