Danas, 20.05.2021.godine, Agenciju za razvoj općine Tešanj TRA posjetili su predstavnici USAID-a gosp. Marinko Šakić i direktor WHAM projekta gosp. Fuad Ćurčić.

Tokom ove posjete gosti su se sastali sa direktorom gosp. Ismarom Alagićem, a predmet razgovora je bila dobra implementacija projekta koji je Agencija za razvoj općine Tešanj implementirala u prethodnih šest mjeseci. Projekat pod nazivom LABOR LAB je finansiran od strane USAID-a u sklopu WHAM programa za bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.

Cilj sastanka, između ostalog je bila i prezentacija ostvarenih rezultatate, te identifikacija mogućnosti za proširenje i nastavak aktivnosti koje doprinose jačanju konkuretnosti radne snage iz već spomenutih sektora. 

Direktor Agencije je izrazio zahvalnost za pruženu tehničku i finansijsku podršku predstavnicima donatora, kao i želju da ovaj projekat bude samo inicijalna kapsula za veće aktivnosti i projekte.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608