Dana 21.02.2023. godine, na lokaciji Vila Ukus, općina Tešanj, održan je poslovno-tehnološki susret digitalna sigurnost u službi razvoja poslovanja. 

Poslovno-tehnološki susret bio je namjenjen vlasnicima kompanija i članovima Uprava, menadžerima korporacijske i informacijske sigurnosti, IT stručnjacima i osobama zaposlenim u IT sektorima. 

Cilj poslovno-tehnološkog susreta bio je okupljanje predstavnika poslovne zajednice, kako bi se upoznali sa digitalnim prijetnjama, koje postaju realna prepreka za dalji razvoj poslovanja, te da se predstave aktuelna sigurnosna rješenja kojima se uticaj predmetnih prijetnji na poslovanje uveliko minimizira. 

Poslovno-tehnološki susret održan je u saradnji sa partnerima: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Općina Tešanj, Agencija za razvoj Općine Tešanj – TRA d.o.o., Američka trgovačka komora BiH i BH Telecom. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608