Dana 18.05.2023. godine, u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održan je sastanak između direktora TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, Edina Ibrahimovića, predstavnika TRA d.o.o., financijski menadžer projekata Dženita Hopić i tehnički menadžer projekata Maid Suljaković, sa prof.dr. Hadisom Bajrićem.
Tema sastanka je zajednička implementacija projekta PRODIGI (Production Digitalization for Small and Medium Entreprises), bos.: Digitalizacija proizvodnje za MSP (mala i srednja preuzeća).
Projekt PRODIGI je dio projekta EU4DigitalSME koji sufinancira EU, a za cilj ima stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja preduzeća (MSP), kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608