U prostorijama PJ Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Tešanj, dana 25.05.2023., održana je svečana primopredaja didaktičke opreme u sklopu projekta ER2=S2. Opremu je nabavila Agencija za razvoj općine Tešanj s ciljem jačanja kapaciteta Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama.

Ovaj projekt ima za cilj osnaživanje i podršku osobama s posebnim potrebama, pružajući im jednake mogućnosti, poštovanje, i ostvarivanje njihovih prava kako bi postigli društveno zadovoljstvo.

Partneri na projektu uključuju Agenciju za razvoj općine Tešanj TRA kao vodećeg partnera iz Bosne i Hercegovine, Osnovnu školu Josip Matoš Vukovar iz Hrvatske, Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić iz Crne Gore, te JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica, također iz Bosne i Hercegovine. 

Didaktička oprema koja je predana Dnevnom centru će značajno doprinijeti radu terapeuta s korisnicima. Ova oprema će omogućiti terapeutima da pruže individualiziranu podršku i kvalitetno provode programe i aktivnosti prilagođene potrebama svakog korisnika. Kroz kreativne i edukativne materijale, korisnici će imati priliku razvijati svoje vještine, komunikaciju i interakciju s okolinom.

Primopredaja didaktičke opreme predstavlja važan korak prema ostvarenju ciljeva projekta ER2=S2, a očekuje se da će doprinijeti daljem unapređenju rada Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Tešanj. Oprema će biti iskorištena na najbolji mogući način kako bi se osiguralo zadovoljstvo i napredak korisnika, te njihovo aktivno uključivanje u društvo.


Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608