Dana 18.07.2023. godine, u sali općinskog vijeća Općine
Tešanj, održana je svečana dodjela certifikata kandidatima koji su uspješno
prošli obuku zavarivači i obuku tehničar za obradu drveta.

Svečanoj dodjeli certifikata prisustvovali su i partneri LPZ-a Tešanj: JU Služba za zapošljavanje zeničko-dobojskog kantona – Biro Tešanj i JU Mješovita Srednja Škola Tešanj. Certifikate su kandidatima uručili ispred TRA d.o.o. Agencije
za razvoj općine Tešanj, direktor Edin Ibrahimović i ispred JU Mješovite
srednje škole Tešanj, profesor Sakib Ahmić.

Predstavnici LPZ-a istakli su važnost neformalnog
obrazovanja sa ciljem smanjenja nezaposlenosti i lakšeg pronalaska posla, kao i
usklađivanje obrazovnih programa sa potrebama tržišta radne snage.

Jedan od polaznika obuke istakao je kako je sama obuka dobro
organizovana, da su generalno svi polaznici dosta novih informacija i vještina
stekli na ovim obukama, kako teoretski, tako i praktično, te da se nada da će
im dodijeljeni certifikati sutra pomoći prilikom apliciranja za posao, u smislu
da lakše budu prepoznati na tržištu rada.

Lokalno
partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava za
zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije
lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska
unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada
(MOR).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608