Nastavljamo sa organizacijom edukacija u TECHLAB coworking centru!

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u saradnji sa Agencijom za razvoj općine Tešanj (TRA) organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na seminar „Upravljanje ljudskim resursima-inovativni evropski modeli“, koji će biti održan u Tešnju, u četvrtak, 23. novembar 2023. godine, u prostorijama TECHLAB coworking (zgrada Vatrogasnog doma), ulica Krndija bb, u periodu od 09:00-17:00 sati.

Pitanje upravljanja ljudskim resursima u kompanijama ili organizacijama, kao centralno organizacijsko-kadrovsko pitanje predstavlja oblast menadžmenta koja tehnikom upravljanja kadrovskim kapacitetima osigurava i garantuje ostvarenje poslovnih ciljeva. Ljudi u kompaniji ili organizaciji predstavljaju osnovni faktor procesa rada, te se zbog toga funkcije upravljanja ljudskim resursima smatraju dominatnim, a u osnovi se trebaju prilagoditi specifičnostima kompanije ili organizacije.

U budućim procesima jedinstvenog ekonomskog prostora u Evropskoj uniji, potrebno je izgraditi jasan i inovativno oblikovan Poslovni identitet i Poslovni imidž kompanije ili ustanove, za što je glavni pred-uslov na složenom EU tržištu- efikasno i uspješno upravljanje ljudskim resursima primjenjujući evropske (napredne) modele, stvarajući pri tome jedan od osnova za razvoj evropskog poslovnog identiteta na domaćem tržištu.

Seminar je namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, menadžerima i uposlenicima u službama za Ljudske resurse i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti primjene inovativnih metoda upravljanja Ljudskim resursima.

Predavač na seminaru je g-din Jasmin Hasančević – ICC / International creativity company, na poziciji direktora ICC, 22 godine iskustva u domenima Korporativnog upravljanja, preko 600 održanih ličnih seminara i radionica u BiH i inostranstvu, tri EU certifikata (slovenački, austrijski i francuski) za Upravljanje ljudskim resursima i Komercijalne vještine, radio na razvoju nekoliko evropskih brendova, sa timom ICC izvedeno preko 1000 edukacija, radionica i seminara u domenima komercijalnog, finansijskog, zdravstvenog i realnog sektora, te organizacija i ustanova.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 100,00 KM+PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:

  • Predavanja/Edukacija (1 dan)
  • Elektronske prezentacije/materijali predavača
  • Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH
  • Kafe pauza

  • Ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru u Tešnju, izvršite prijavu popunjavanjem TESANJ ONLINE prijavnog obrasca najkasnije do 21.11.2023. godine do 15:00 sati.

Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-206 ili na mail: asim.krakovic@komorabih.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608