Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji sa Agencijom za razvoj općine Tešanj u prostorijama TECH LAB-a održala je 23.11.2023. godine seminar posvećen ključnim aspektima upravljanja ljudskim resursima pod nazivom “Upravljanje ljudskim resursima- Inovativni evropski modeli”. Ovaj značajan događaj okupio je renomirane predavače i učesnike iz različitih kompanija i sektora.

Seminar je bio fokusiran na pružanje uvida u moderne strategije planiranja, edukacije, poslovnog testiranja, kontrole fluktuacije, kao i načina uspješnog regrutiranja i selekcije novih zaposlenika. Predavanja su održali stručnjaci Jasmin Hasančević iz International Creativity Company i Misa Pavicevic iz Elite Academy Balkans, pružajući dublji uvid u važnost involviranja novih zaposlenika u radnu sredinu i timove, što značajno jača nematerijalni kapital i ljudske resurse poslovnih subjekata.

Među prisutnima su bile kompanije poput GMC d.o.o. Usora, UZD SERTINI Doboj, PREIS USORA, Anton Paar ShapeTec BA d.o.o. Brod, PIMS Elektro Oprema d.o.o., Mann+hummel Tešanj, JP RAD d.d. Tešanj, Euro-roal Doo Doboj Jug, BOFIL d.o.o. Usora, Ogric Metaling Rosulje-Jelah, Pobjeda dd Tesanj, KJKP Vodovod i Kanalizacija Sarajevo, Bingo d.o.o. Tuzla, BOXMARK LEATHER d.o.o. Lukavac i Hifa Oil d.o.o. Tešanj.

Ovaj događaj je bio prilika za razmjenu iskustava i stvaranje veza među kompanijama koje su prepoznale važnost unapređenja strategija upravljanja ljudskim resursima. Agencija za razvoj općine Tešanj (TRA d.o.o.) izrazila je zadovoljstvo zbog velikog interesa i podrške ovom događaju te najavljuje nastavak sličnih inicijativa za unapređenje poslovnih praksi u regiji.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608