Udruženje žena “RUKA” Kalošević u saradnji sa TRA d.o.o. Agencijom za razvoj općine Tešanj, provelo je projekat pod nazivom “Poljoprivreda kao podrška za majke djece s poteškoćama u razvoju”. U sklopu ovog projekta, dodijeljeno je ukupno 11 plastenika majkama koje brinu o djeci s poteškoćama u razvoju. Ova inicijativa je od ključne važnosti jer pruža praktičnu podršku ovim majkama, omogućujući im da razviju vlastite izvore prihoda i stvore održivu egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Plastenici ne samo što pružaju mogućnost za uzgoj hrrane, već također služe kao prostor za terapijske aktivnosti i inkluziju djece u proces poljoprivredne proizvodnje.

Projekat je podržan od strane Fondacije INFOHOUSE i TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608