Trening za razvojne agencije iz BEAR mikroregije

U organizaciji GIZ-ovog (Njamčko društvo za tehničju pomoć i međunarodnu saradnju) programa Prolocal (Program lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH) održan je trening za osoblje razvojnih agencija TRA, RAŽ i odjela za razvoj opštine Teslić. Predavač na seminaru koji je održan u prostoru hotel Park u Doboju je bio Dr.Sean Cunningham iz jedne od vodećih europskih konsultantskih firmi za razvoj biznisa u Europi, Mesopartner iz Berlina, Njemačka. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, koordinatora saradnje sa GIZ-om osnovne teme seminara su bile:
-stvaranje povoljnog lokalnog poslovnog okruženja (poboljšanje općih ulova poslovanja za privatni sektor i prevazilaženjepropusta nad kojima odgovornost ima javni sektor);
-razumijevanje stvarnih potrebai podrška privatnom sektoru (uvođenje posebnih intervencija u cilju prevazilaženja propusta na tržištu i specifičnih ciljnih grupa koje na njemu učestvuju).
Ovaj seminar je prirpema za aktivnosti programiranja rada agencija u narednom srednjeročnom periodu i definisanje dalje saradnje sa GIZ-om.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608