POSJETA PREDSTAVNICE EUROPSKE INVESTICIONE BANKE

Predstavnica Europske Investicione Banke gđa. Marzenna Pettersson u pratnji predstavnika Federalne jedinice za implementaciju projekta "WATSAN FBiH" posjetila je općine Tešanj, Doboj-jug i Usora. Domaćin sastanka je bila općina Tešanj, gdje se razgovaralo o dinamici na realizaciji projekata prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda navedene tri općine i zajedničkim aktivnostima na projektovanju centralnog postrojenja za prešišćavanje otpadnih voda tri susjedne općine. Posebna pažnja tokom sastanka je usmjerena na učešće Sida Švedske agencije za međunarodni razvoj u navedenom projektu, kao i na projektne aktivnosti izrade Studije izvodljivosti i obezbjeđenje lokacije za navedeni centralizovani zajednički uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. Učesnici satsanka su posjetili navedene lokacije na kojima bi ubrzo trebalo otpočeti sa rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa ciljem obezbjeđenja planirane dinamike na realizaciji navedenog projekta. Sa strane općine Tešanj domaćini gostima su bili Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije i g.Izudin Alić, vođa općinske jednice za implementaciju navedenog projekta.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608