UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MSP SEKTORA U SARADNJI SA GIZ PROLOCAL

Dana 27.02.2014.godine u Doboju, predstavnici GIZ ProLocal programa su  organizovali radionicu za predstavnike razvojnih agencija i odjela za razvoj općina Tešanj, Teslić i Žepče uprostorijama hotel “Integra” u Doboju.  Naziv radionice je „Podrška procesu lokalno-ekonomskog razvoja : Istraživanje i analiza privatnog sektora“ i njen voditelj  je bio istaknuti ekspert u predmetnom području, g.  Zdravko Miočević. Glavni cilj radionice je poboljšanje  komunikacije i saradnje sa privatnim sektorom, te unapređenje konkurentnosti privatnog sektora na području ove tri općine. Kroz analitički pristup, učesnici radionice su imali priliku uočiti i naučiti metodološke alate i mehanizme za uspješne intervencije u ovom polju. Usaglešen je termin radionice sa predstavnicima MSP u općini Tešanj 13.03.2014. godine u terminu 13-16,30h,  u prostoru Sala Općinskog vijeća Tešanj. Organizator navedene radionice je TRA Agencija za razvoj općine Tešanj sa ciljem identifikacije sektora(podsektora sa najvećim potencijalom za rast i razvoj na području općine Tešanj i BEAR mikroregije.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608