CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Predstavnici tima za implementaciju projekta Cenetar za obrazovanje odraslih održali su redovni satsanak u prostorijama TRA Agencije.  Izvršen je uvid u dostaignuti nivo aktivnosti i definisan plan na realizaciji narednih aktivnosti na projektu. Posebno je priznanje odato za izradu Analize potreba tržišta radne snage koje su izradili uposlenici TRA Agencije, a navedeni dokument je dobio najviše pohvale od strane predstavnika USAID/sida FIRMA projekta. Zapisnik sa navedene sjednice se nalazi na linku: http://www.tra.ba/assets/user_files/files/zapisnik_100314.pdf

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608