Predstavljanje direktora Agencije TRA na portalu E-kapija

Novinari elektronskog portala E-kapija obavili su razgovor sa Doc.dr. Ismar Alagicem, direktorom TRA Agencije za razvoj opcine Tesanj. Intervju pod nazivom: “Trebamo raditi prave
stvari, na pravi način i u pravo vrijeme”,  dostupan je  na slijedecem linku:
http://www.ekapija.ba/News/View?id=40620

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608