SARADNJA AGENCIJE TRA I AHK

Direktor AHK (predstavništva njemačke privrede u BiH) G.Alexander Märdian nakon okončane posjete tešanjskim firmama razgovarao je sa Doc.dr.Ismar Alagić-em o elementima buduće saradnje između AHK i TRA Agencije. Dogovoreno je da se dostave prijedlozi TRA Agencije za unapređenje poslovnog ambijenta na posručju općine Tešanj koje bi korespondirale sa planskim aktivnostima AHK i GIZ-a za naredni period. Posjeta Tešnju koju je za direktora AHK organizovala TRA Agencoja ocijenjena je veoma visokom ocjenom od strane g. Märdian-a.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608