Svečano otvorenje Centra za obrazovanje odraslih Tešanj

U prisustvu brojnih zvanica predstavnika donatora, partnera na projektu, medija, jučer je u upriličena svečanost povodom otvaranja Centra za obrazovanje odraslih Tešanj. Centar za obrazovanje odraslih Tešanj su otvorili Općinki načelnik g-din Suad Huskić, Premijer ZDK g-din. Munib Husejnagić kao i direktorica USAID/Sida/Firma Projecta gđa Dina Karić, koji nisu krili svoje zadovoljstvo postignutim.Ovom prilikom uručene su zahvalnice svima koji su pružili podršku ovom projektu. Centar za obrazovanje odraslih je poslovna jedinica u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj čiji su kabineti za stručnoteoretsku i praktičnu nastavu smješteni u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj. Direktori MSŠ i Agencije TRA g-din Muharem Saračević i Doc. dr. Ismar Alagić prezentovali su dosadašnje rezultate na implementaciji projekta. Kroz implementaciju projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“ obučeno je i 30 kandidata sa evidencije Biroa za zapošljavanje Tešanj. Kandidati su prošli dopunsko osposobljavanje za CNC operatera, metalobrusača, obrađivača metala rezanjem. Važno je napomenuti da je ovo četvrti po redu projekat iz oblasti neformalnog obrazovanja- obuke radne snage, kojeg je Agencije TRA u saradnji sa MSŠ Tešanj uspješno implementirala. Implemetacijom 4 projekta osposobljeno je ukupno 157 kandidata od čega je značajan broj nezaposlenih osoba, koji su se nakon obuke, zahvaljujući novostečenim vještinama zaposlili u kompanijama sa područja općina Tešanj i Usora. U buducnosti Centar za obrazovanje odraslih Tešanj će se koristiti za dodatno osposobljavanje, usavršavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage za različite profile zanimanja, te za formalno obrazovanje sa prilagođenim programima obuke, kao i u svrhu organizovanja različitih kurseva, seminara i radionica.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608