ODRŽANA RADIONICA O KONKURENTNOSTI PREHRAMBENOG SEKTORA

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa GIZ Prolocal programom radi na jačanju sistemskog pristupa konkurentnosti vodećim sektorima na području općine Tešanj. Jedan od sektora sa najvećim potencijalom za rast i razvoj na području naše općine je sektor prerade hrane i proizvodnje napitaka. Na temelju provedenog istraživanja, uposlenici TRA Agencije su izradili Analizu konkurentnosti prehrambenog sektora na području općine Tešanj. Rezultati glavnih nalaza iz Analize provedene na uorku 11 firmi su prezentovani 15.07.2014. godine na radionici održanoj u sali Općinskog Vijeća Tešanj. Tom prilikom predstavljenaa je inicijativa BEAR "područja poslovne izvrsnosti" Teslić-Tešanj-Žepče, a potom nakon prezentacije općih nalaza Analize koju je realizovala Adisa Kokić iz TRA Agencije, provedena je diskusija sa predstavnicima firmi i dati prijedlozi potencijalnih intervencija za poboljšanje konkurentnosti ovog sektora u narednom periodu. Predstavnici firmi kao što su AS grupa, MADI, Subašić, JAMI i drugi, informisani su o eventualnoj podršci koju GIZ Prolocal program putem TRA Agencije može ponuditi firmama u narednom periodu sa ciljem dostizanja postavljenih ciljeva u području konkurentnosti trenutne "trenutno najjače prehrambene industrije u BiH" pozicionirane na području općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608