POSJETA IZVRŠNE DIREKTORICE GIZ-a ZA EUROPU, CENTRALNU AZIJU I MEDITERAN TEŠNJU

Izvršna direktorica GIZ-a za Europu, Centralnu Aziju i Mediteranski region gđa. Mary Schaefer, u pratnji gđa. Brigitte Heuel-Rolf, direktorice GIZ-a za Zapadni Balkan, g.Edgar Schräder, vođe ProLocal programa i gđa. Eileen Frerking, voditeljica komponente konkurentnost i LED u GIZ Prolocal programu su posjetili općinu Tešanj.Domaćini posjete visoke delegacije GIZ-a su bili Općinski načelnik mr.Suad Huskić i Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Sastanku sa gostima su prisustvovali najviši predstavnici općina Teslić i Žepče koji su uključeni u inicijativu BEAR “područje poslovne izvrsnosti” Teslić-Tešanj-Žepče. Tema sastanka je bilo predstavljanje rezultata dosadašnje saradnje kroz BEAR razvojnu inicijativu saradnje tri općine i GiZ Prolocal programa, kao i naredni planovi za budućnost. Tokom panel diskusije koju je moderirala gđa. Eileen Frerking direktori razvojnih agencija TRA i RAŽ (Ismar Alagić i Branka janko), kao i šef odjela za razvoj općine Teslić (Dragan Mišić) su predstavili razvoj BEAR inijative, razvoj komunikacijskih i promitivnih alata, nastup na sajmovima, ali i sistemski pristup konkurentnosti u vodećim sektorima, pripremu zajedničkih projektnih aplikacija na inostrane fondove, saradnju sa AHK i drugim njemačkim institucijama u BiH. Nakon protokolarnog sastanka gosti su obišli Eminagića konak i druga istorijska mjesta u Tešnju, nakon čega su se zaputili na sastanak sa privrednicima u prostoru hotela Villa Ukus u Tešnju.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608