Sastanak komisije za praćenje, nadzor i reviziju studije izvodljivosti

Komisija za praćenje, nadzor i reviziju Studije izvodljivosti  za projekat izgradnje centralnog uređaja prečistača otpadnih voda za tri općine: Doboj- jug, Usora i Tešanj održan je u prostorijama općine Doboj-jug. Sastanku su prisustvovali članovi Komisije iz susjednih općina (među kojima Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj), predstavnica Fonda za zaštitu okoliša FBiH, izrađivača Studije izvodljivosti Instituta za hidrotehniku Sarajevo i revidenta ES-Hydrotechnics Sarajevo. Članovi komisije su zauzeli stav po Prvom preliminarnom izvještaju izrađivača Studije i dali instrukcije za dalje korake. Predstavnici sve tri susjedne općine obavezali su se da dostave slijedeće informacije, kako slijedi: količina otpadnih voda, lokacija uređaja za prečišćavanje i odabrana tehnologija prečišćavanja  u roku o 15 (petanest) dana dostave svoje prijedloge, da izrađivač Općinama dostavi kriterije za odabir lokacije i tehnoogije u roku od 7 (sedam) dana, a članovi Komisije u roku od 15 (petnaest) dana dostave konsultantu svoje primjedbe na iste.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608