DRUGI CIKLUS OBUKE „NAPREDNE STUDIJE-RAZVOJ LIDERSTVA I STRUČNIH VJEŠTINA U INDUSTRIJI NAMJEŠTAJA I PRERADE DRVETA“

Program obuke „Napredne studije – Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta“ koji realizuje Univerzitet iz Berna (Švicarska) u saradnji sa SDC i  projektom  „Prilika plus“ realizuje se u periodu septembar 2015-juni 2016. godine. Odabranih petnaest polaznika obuke iz BiH prolaze obuku u Centru specijalističkih studija Format u Sarajevu kroz četiri modula i peti modul koji ce biti realizovan na Univerzitetu u Bernu, Visokoj školi za drvopreradu u Biel (Švicarska). Među polaznicima obuke se nalazi Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj.  Doc.dr.Ismar Alagić je u okviru drugog modula prezentovao elemente poslovnog plana Centra za obrazovanje odraslih Tešanj, a potom su predavači prof. Bruno Grolimund i prof.Kurt Wuthrich prezentovali oblast Finansijskog poslovanja i Zahtjeva sistema kvaliteta sa posebnim zahtjevima kupaca u drvoprerađivačkoj industriji. Obuka se realizuje na engelskom jeziku, a među polaznicima prve klase bit će odabrani predaavači za naredne cikluse obuke do 2018. godine.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608