OBILJEŽEN 15.OKTOBAR “MEĐUNARODNI DAN ŽENE NA SELU” U TEŠNJU
Link prezentacije Doc.dr.Ismar Alagić-a je:

Uz podršku USAID/Sida GOLD projekta obilježen je 15.oktobar Međunarodni dan žene na selu u Tešnju kroz organizaciju organizaciju međuopćinske radionice na kojoj su učešće uzeliučesnici iz Tešnja,  Doboja i Gračanice.Partneri u organizaciji događaja su bili TRA Agencija za razvoj općine Tešanj i općina Teslić uz prisustvo općinskih načelnika iz Tešnja i Gračanice i predsjedavajućeg Skupštine opštine grada Doboja. U sali Općinskog  vijeća Doc.dr.Ismar Alagić je prezentovao iskustva iskustva općine Tešanj na izradi Analitičke podloge i Analize položaja žene u ruralnim područjima općine Tešanj sa Akcionim plana djelovanja za period 2014-2016 . Gđa. Sanja Stojčinović je prezentovala iskustva grada Doboja, a gđa. Abida Jahić iskustva iz Gračanice. Potom su predstavnice udruženja žena iz Tešnja, Doboja i Gračanice učestvovale u panelu koji su moderirale predstavnice udruženja ONE sa ciljem prirpeme podloga za izradu Strategije preduzetništva žena. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, vođe Savjetodavne grupe iz općine Tešanj u narednom periodu predstoje aktivnosti na stvaranju sistemske podrške na unapređenju položaja žene u ruralnim područjima kroz projekte koje podržavaju domaći i inostrani donatori. Link prezentacije Doc.dr.Ismar Alagić-a je: ovdje

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608