Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je održao
sastanak sa predstavnicom projekta koji podržava Vlada Švicarske i
Švicarska razvojna agencija u BiH.

Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je održao

sastanak sa predstavnicom projekta koji podržava Vlada Švicarske i

Švicarska razvojna agencija u BiH. Projekat je usmjeren ka podršci

investitorima i predloženo je da se sagleda mogućnost realizacije narednih

projektnih aktivnosti u saradnji sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj.

Dogovorena je razmjena informacija u narednom periodu i rad na

konkretizaciji projektne ideje podrške konkretnim investitorima na području

općine Tešanj.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608