Posljednji cilkus regionalnog treninga trenera za oblast Vođenja
infrastrukturnih projekata iz oblasti voda finansiranih od strane
međunarodnih finansijskih institucija održan je u Beogradu.

Posljednji cilkus regionalnog treninga trenera za oblast Vođenja

infrastrukturnih projekata iz oblasti voda finansiranih od strane

međunarodnih finansijskih institucija održan je u Beogradu. Obuka se

realizuje na engleskom jeziku u šest ciklusa za odabrane polaznike iz

država jugoistočne i istočne Europe. Tema treninga održanog u Beogradu je

bila Upravljanje rezultatima projekata uz učešće Dr.Ismara Alagića,

Direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj kao jednog od odabranih

polaznika obuke i trenera iz BiH.Dr.Alagić je prezentovao iskustva

realizacije projekta Odvodnje, prikupljanja i prečišćavanje otpadnih voda u

općini Tešanj, uz osvrt na strateško planiranje i usklađenost sa Planovima

rada komunalnih preduzeća. Naredne aktivnosti će biti završna regionalna

konferencija i provođenje nacionalnih treninga  za općinska rukovodstva i

rukovodstva komunalnih preduzeća.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608