Program obuke I klase Napredne obuke: Vještine za liderstvo u
drvoprerađivačkoj industriji BiH koji realizuje Univerzitet iz Berna u
Švicarskoj u saradnji sa Centrom za specijalističke studije Format uz
podršku Ambasade Švicarske u BiH održan je u Sarajevu.

Program obuke I klase Napredne obuke Vještine za liderstvo u

drvoprerađivačkoj industriji BiH koji realizuje Univerzitet iz Berna u

Švicarskoj u saradnji sa Centrom za specijalističke studije Format uz

podršku Ambasade Švicarske u BiH održan je u Sarajevu. Treći ciklus obuke

koja se realizuje na engleskom jeziku je obrađivao oblasti Sistema

upravljanja kvalitetom i upravljanja proizvodnjom. Među polaznicima obuke bio je i

Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije koji je prezentovao rad i

aktivnosti TRA Agencije u oblasti podrške razvoju poslovnih aktivnosti u

sektoru drvoprerade i proizvodnje namještaja. Dr.Alagić je nominovan za

potencijalnog predavača naredne tri klase obuke za period 2016-2018.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608