Treća sjednica Komisije za međunrodnu saradnju, veze i europske integracije
Saveza općina i gradova FBiH održana je u Sarajevu.

Treća sjednica Komisije za međunrodnu saradnju, veze i europske integracije

Saveza općina i gradova FBiH održana je u Sarajevu. Sjednicom je

predsjedavao Dr.Ismar Alagić, predsjednik Komisije uz prisustvo članova

Komisije, menadžementa Saveza općina i gradova FbiH i predstavnika

Delegacije EU u BiH. Tokom sastanka dati su prijedlozi za imenovanje

članova Zajedničkih nadzornih sekretarijata za preogranične programe IPA

HR-BIH-CG i SRB-BiH, predstavljeni su programi EU u BiH i prezentovani

projekti i međunarodna saradnja u preoteklom periodu.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608