Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je
novoimenovanog direktora FIPA-e Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH
g.Gordana Milinića.

Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je

novoimenovanog direktora FIPA-e Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH

g.Gordana Milinića. Tokom radnog sastanka sa direktorom FIPA istaknut je

veliki potencijal za međusobnom saradnjom i precizirani programi podrške

stranim investitorima koji djeluju na području općine Tešanj. Dr.Ismar

Alagić predstavio je ktivnosti TRA Agencije i istakao značaj koji pored

stranih imaju i domači investitor za lokalnu privredu u Tešnju, pa i šire.

Direktor TRA Agencije je zaželio g.Miliniću  dosta uspjeha na novoj

dužnosti i iskazao da će TRA Agencija kroz COBITES Centar za investicije,

trgovinske usluge i izvoz zasnovan na konkurentnom poslovanju u Tešnju

nastaviti da radi na unapređenju podrške za investitore i predstavnike

poslovne zajednice. G. Milinić je čestitao drektoru TRA Agencije na

ostvarenim rezultatima i predložio da se dobre prakse iz Tešnja prenesu u

saradnji sa FIPA-om na ostale lokalne zajednice u BiH. Dr.Alagić je pozvao

g.Milinića da sa svojim saradnicima posjeti TRA Agenciju i prisustvuje

svečanom otvaranju COBITES-a planiranom za 03. mart 2016. godine.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608